Bezpieczeństwo energetyczne

W dzisiejszych czasach kwestię bezpieczeństwa trzeba postrzegać dość szeroko. Nie chodzi tutaj wyłącznie o brak zagrożenia wojną, ale również o kilka innych kwestii.

Jedną z nich jest bezpieczeństwo energetyczne. Każdy kraj powinien dążyć do tego, żeby albo samemu produkować większość energii, jakiej potrzebuje, albo maksymalnie zdywersyfikować zewnętrzne źródła jej pozyskiwania.

Kiedy gospodarka danego kraju bazuje na przykład na ropie i gazie kupowanych od jednego podmiotu, to jest to spore ryzyko, szczególnie jeśli ów podmiot nie jest stabilny politycznie. Idealną sytuacja jest sytuacja, w której Polska pokrywałaby 100% zapotrzebowania na energię z własnych źródeł, jednak na chwilę obecną jest to zdecydowanie mniejsza skala.

Konieczne jest rozwijanie ekologicznych technologii pozyskiwania energii, ponieważ nie mamy ani swojego gazu, ani swojej ropy, a wydobywanie węgla jest coraz mniej opłacalne. Właśnie zielona energia powinna być dla nas energią przyszłości.

https://workownice.eu hale logistyczne