Ciekłe formy biopaliw

www.bezparadontozy.pl

Kolejną grupę biopaliw stanowią formy ciekłe, które powstają z surowców odnawialnych. Biomasa roślinna, oleje roślinne, a także wspominane wcześniej odpady komunalne to wszystko źródła płynnych form. Współcześnie biopaliwa płynne odgrywają znaczącą rolę, szczególnie ze względu na większą czystość spalania, tym samym na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Biopaliwa płynne stanowią ogromną grupę produktów, które dla uszeregowania zostały sklasyfikowane w czterech zasadniczych kategoriach. Paliwa I generacji, jako jedyne wykorzystywane są w przemyśle. Niemniej jednak kolejne trzy grupy, są poddawane obecnie testom oraz badaniom, co oznacza, że już wkrótce będzie o nich głośno.

Postęp technologiczny powoduje ciągły rozwój tego typu biopaliw, czego dowodem jest szybki wzrost zainteresowania tym tematem. Warto podkreślić, że wiodącym biopaliwem płynnym jest bioetanol oraz estry kwasów tłuszczowych. Do produkcji tego typu paliw wykorzystywany jest przede wszystkim olej rzepakowy, który w Polsce stanowi największy procent biomasy.

http://www.wostal.biz/skup-zlomu-chorzow.php