Co zyskaliśmy dzięki maszynie parowej?

Współcześnie trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie w świecie, który nie byłby w pełni zmechanizowany. Wszechobecność technologii jest dla nas niemal tak oczywista, że rzadko kiedy zastanawiamy się nad tym, jak to wszystko się zaczęło.

Przełomowym wynalazkiem w dziedzinie przemysłu była maszyna parowa. Powstanie tego właśnie wynalazku datuje się na początek osiemnastego wieku.

Na przestrzeni lat znajdowano dla niej liczne zastosowania, jednocześnie znacznie wpływając na rozwój wielu innych wynalazków. Silnik parowy przyczynił się do ogromnych zmian przede wszystkim w dziedzinie transportu, ale także w dużym stopniu wspierał powstawanie fabryk i produkcji na skalę masową.

Na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego wieku niemal wszystkie mechanizmy były napędzane właśnie za pomocą pary, która powstawała przez podgrzanie wody w odpowiednio skonstruowanym kotle. W ten właśnie sposób w ruch wprawiana była kolej, walce drogowe, parostatki czy sterowce.

Pomimo, że obecnie raczej rzadko stosuje się maszyny z silnikiem parowym, nie sposób odmówić temu wynalazkowi zasług dla całej ludzkości. Właśnie z nim wiąże się też zaistnienie tzw.

Rewolucji Przemysłowej.

https://www.tophifi.pl/aktualnosci/salon-top-hi-fi-video-design-w-poznaniu-zmienia-swoja-lokalizacje/