Czy szkoła powinna tego uczyć?

omijanie-korkow.com.pl

Zdaniem części osób, szczególnie rodziców, szkoła nie jest miejscem na jakąkolwiek edukację seksualną. Dla wielu to bardzo odważny pogląd, jednak jest on faktem. Zamiast zajęć organizowanych w szkole przez pedagogów wyłączną rolę w wychowaniu dzieci w tej materii powinni odgrywać rodzice. O seksie i cielesności tylko w domu – do tego hasła można sprowadzić owe postulaty.

Czy takie podejście jest słuszne? Ciężko to rozstrzygnąć, jednakże należy jasno powiedzieć, że w wielu rodzinach wiedza związana z seksem nie jest właściwie przekazywana. Decydując się na to, aby dzieci brały udział w zajęciach w szkole rodzice niejako powierzają ich edukację na tym odcinku osobom doświadczonym i merytorycznie przygotowanym. Rzecz jasna nie gwarantuje to jeszcze, że informacje przekazane w szkolnych murach będą zawsze rzetelne i wyczerpią niezbędne do poruszenia zagadnienia. Mimo to trudno nie oprzeć się wrażeniu, że pedagodzy z pewnymi kwestiami poradzą sobie lepiej.

Nie zmienia to faktu, że rodzice w zakresie edukacji seksualnej swoich pociech i tak mają sporo do zrobienia.

http://www.sklepmeblekuras.pl/ protetyka