Depresja

www.successlearning.pl

Zaburzenia depresyjne to jedno ze schorzeń typu afektywnego, czyli takich, które wpływają bezpośrednio na nastrój cierpiącej na nie osoby.

Potocznie jako depresję określamy szereg różnych przypadłości, które w znacznym stopniu wpływają negatywnie na życie jednostki, poprzez pogorszenie jej samopoczucia.

W skład symptomów towarzyszących depresji zaliczyć można znaczne obniżenie nastroju, bezsenność lub wręcz przeciwnie – ciągłe zmęczenie, utratę wagi i brak apetytu, ograniczenie zainteresowań codziennymi czynnościami, utratę koncentracji czy zmniejszenie libido.

Przedłużająca się, nieleczona depresja bardzo często kończy się tragicznie, ponieważ schorzeniu bardzo często towarzyszą myśli samobójcze.

Osoba cierpiąca z powodu depresji nie widzi sensu w dalszym funkcjonowaniu, co w połączeniu z pogarszającym się stanem zdrowia i samopoczucia, może przyczynić się do podjęcia przez nią decyzji o odebraniu sobie życia.

W leczeniu depresji stosowane są bardzo często jednocześnie dwa elementy: psychoterapia online oraz leczenie farmakologiczne.

 .