Duży potencjał rynkowy

tłumaczenia Słowacki

Powszechny dostęp do edukacji to ważne, społeczne dobro. Jednak jak każdy inny system, tak i system edukacji ma pewne zasadnicze wady. Jedną z nich jest to, że znaczna część osób kończąca szkołę lub studia nie jest przygotowana do żadnego zawodu i nie potrafi odnaleźć się na rynku pracy. Licea ogólnokształcące mogą efektywnie rozwijać umysł, jednak praktyczne konsekwencje zdobycia ogólnego wykształcenia nie są zbyt obiecujące.

Podobną opinię można sformułować na temat wielu kierunków studiów, zwłaszcza tych o profilu humanistycznym. Szkoły bankowości i finansów to nie miejsce na tego typu historie. Zdobywana w takiej szkole wiedza powinna zapewniać przede wszystkim praktyczne korzyści. Każdy uczeń szkoły średniej lub wyższej o profilu finansowym lub bankowym powinien bez problemu odnaleźć się wśród ogłoszeń o pracę i szybko znaleźć miejsce dla siebie.

Użyteczne wykształcenie to przede wszystkim kierunku studiów o dużym potencjale rynkowym. Dobrym przykładem jest Administracja albo Socjologia. Godny uwagi jest również profil biznesowy, czyli kierunki takie, jak Zarządzanie, Logistyka czy Finanse i Rachunkowość. Każdy z nich to konkretny fach w ręku.

www.fasadaroku.pl modyfikowany