Energia jądrowa

Trudno jednoznacznie przyporządkować energię jądrowądo źródeł odnawialnych bądź nieodnawialnych – na Ziemi jest coraz mniej uranu (pierwiastek jest wykorzystywany w elektrowniach jądrowych i bombach jądrowych). W Europie z energią jądrową kojarzy się przede wszystkim awaria elektrowni w Czarnobylu, która miała miejsce w 1986 roku.

Awaria elektrowni spowodowała falę krytyki dla pozyskiwania energii w ten sposób. Od kilku lat możemy jednak zauważyć, że temat energii jądrowej został podjęty na nowo.

W jaki sposób powstaje energia z uranu? Energia jądrowajest wytworzona podczasprzemian jądrowych, które związane są z różnicami w energii wiązania poszczególnych jąder atomowych. Zaletą energii jądrowej jest przede wszystkim to, że w porównaniu do innych nienaturalnych sposobów wytwarzania energii, powoduje małe szkody w środowisku.

Warto także podkreślić, że jest to jeden z tańszych sposobów pozyskiwania energii. Wadą elektrowni jądrowych jest brak odpowiedniego miejsca do składowania szkodliwych odpadów promieniotwórczych.

wagoworkownica