Energia wiatru

www.5m.org.pl

Wiatr tworzony jest przez ruch powietrza, który następuje naskutek różnicy gęstości ogrzanych maspowietrza iich przemieszczania sięku górze. Spowodowana w ten sposób różnica ciśnień powoduje naturalną tendencję doich wyrównywania, cooczywiście sprzyja powstawaniu wiatru.

Energia wiatru jest przekształcana w energię elektryczną przez turbiny wiatrowe. Wykorzystywana jest jako energia mechaniczna w wiatrakach, pompach wiatrowych oraz jako źródło napędu w jachtach żaglowych.

Nacałym świecie szacuje się, że zasoby globalne energii wiatrowej to około53 tys. TWh/rok.

Energia wiatru, to jedna znajszybciej rozwijających siędziedzin, zajmujących się odnawialnymi źródłami energii. Naukowcy uważają, że siła wiatru zpowodzeniem może zastąpić paliwa kopalne, które są surowcem dootrzymywania elektryczności.

Odnawialne źródło energii, jakie stanowi siła wiatru to duży potencjał, a i koszty wprowadzenie tej technologii są rozsądne. Urządzenia, które przekształcają wiatr w energię mają nieskomplikowaną budowa oraz nie szkodzą środowisku naturalnemu.

Przepompownie ścieków kruszarka cena