Krytyczne i kreatywne myślenie

Poznań studia licencjackie

W jaki sposób osiągnąć sukces? Gdyby istniała jasna odpowiedź na to pytanie, wszyscy bylibyśmy ludźmi sukcesu już jutro. Skoro jednak konkretne reguły osiągania sukcesu nie istnieją, to znaczy, że do pewnego stopnia trzeba sobie radzić samemu. A co jest potrzebne, żeby odnaleźć się w nowej sytuacji? Przede wszystkim kreatywne myślenie. Facebook, Twitter, iPad czy nawet telefon komórkowy to rzeczy, które dziś wydają się banalne i oczywiste. Ale jeszcze kilka lat temu istniały jedynie jako pomysły w głowach kilku osób. Dodajmy – w głowach bardzo kreatywnych. Nowe pomysły okazały się na trafione, jednak nikt wcześniej nie mógł przewidzieć, że tak się właśnie stanie.

Nikt nie mógł też wskazać reguł tworzenia nowych produktów. Potrzebna jest kreatywność, dlatego szkoła bankowości i finansów stawia m.in. na stymulowanie twórczego myślenia wśród studentów. Równie ważne jest krytyczne podejście do zastanej sytuacji. Nie polega ono na tym, by negatywnie oceniać ludzi i pomysły, z którymi się spotykamy, a raczej, by nie traktować żadnych utartych schematów, jako niepodważalnych reguł. Umiejętne złamanie każdej z nich może okazać się bardzo owocne.

oczyszczalnie przydomowe myślibórz http://sztandar.info