Nerwica natręctw

Nerwica natręctw to potoczne określenie zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Jest to rodzaj zaburzenia psychicznego o podłożu lękowym. Charakterystycznym elementem towarzyszącym nerwicy natręctw jest występowanie u cierpiącej na nią osoby zachowań przymusowych i/lub myśli obsesyjnych.

Kompulsje (czynności przymusowe) i obsesje (myśli obsesyjne) występują bardzo często jednocześnie i odnoszą się do różnego rodzaju lęków. Najczęściej kojarzone nerwice natręctw związane są z zachowaniem czystości np. pojawienie się myśli o brudzie powoduje pojawienie się przymusu umycia rąk.

Konsekwencją pojawiania się natrętnych myśli i kompulsji są najczęściej zaburzenia koncentracji i bardzo silny lęk. Natręctwa związane są też z konkretnymi czynnościami, które osoba cierpiąca na nerwice natręctw czuje, że „musi wykonać”. Najczęściej związane są one z układaniem przedmiotów w sposób symetryczny, dotykanie lub wykonywanie czynności określoną ilość razy (np.

mieszanie herbaty, mycie rąk, sprawdzanie „czy wyłączyło się gaz” etc.). Osoba cierpiąca z powodu nerwicy natręctw często zdaje sobie sprawę z absurdalności swoich zachowań co jednoznacznie odróżnia ją od osoby cierpiącej z powodu urojeń.

psycholog dziecięcy zielona góra zbiorniki powietrza