Podział słuchawek ze względu na przetwornik elektroakustyczny

Ze względu na użyty w słuchawkach przetwornik elektroakustyczny słuchawki możemy podzielić na: elektrodynamiczne, magnetoelektryczne, elektrostatyczne i piezoelektryczne. Wszystkie z tych typów słuchawek mają wbudowaną membranę, która jednak jest aktywowana w różny sposób.

Właśnie od tego sposobu zależy m. in.

jakość wytwarzanego w słuchawkach dźwięku. Słuchawki elektrodynamiczne zazwyczaj posiadają papierową membranę, czasami jest on wykonana z tworzywa sztucznego.

Ruch tej membrany jest wywołany na skutek umieszczonej w niej niewielkiej cewki. Słuchawki magnetoelektryczne posiadają membranę wykonaną najczęściej ze stali, a tuch w niej jest wywoływany dzięki powstającym zmianom w polu magnetycznym.

Słuchawki elektrostatyczne zawierają natomiast membranę, która jest aktywowana dzięki zmianom pola elektrycznego. Ostatni z typów, czyli słuchawki piezoelektryczne mają wbudowaną membranę, która zaczyna działać w wyniku wytworzenia się zjawisk piezoelektrycznych.