Słoma – energetyczny nieużytek rolny

Utylizacja odpadów, pochodzących z nieużytków rolnych odgrywa również znaczącą rolę w energetyce.

Wykorzystanie na cele produkcyjne odpadów, jak słoma, trzcina cukrowa, czy rzepak to kolejny przykład na to, jak szeroki zakres obiera produkcja biopaliw.

  Zatem słoma, głównie pszenna, rzepakowa, żytnia, a także gryczana, której rokrocznie gromadzi się liczne nieprzydatne nadwyżki, stanowi źródło energii odnawialnej.

Jest bardzo dobrym paliwem, bowiem wykazuje znaczną kaloryczność.

Warto zwrócić uwagę, na stosowane podczas upraw środki ochronne roślin, bowiem przenikają do surowca, co wpływa niekorzystnie na zawartość wydzielanych substancji.

Niemniej jednak podczas spalania wydziela się znacznie mniejsza ilość szkodliwych związków, w tym wypadku jest ona najniższa w stosunku do innych opałowych produktów.

Zatem należy jeszcze raz podkreślić, że słoma, a także pozostałe rośliny energetyczne to doskonały sposób na produkcje niezbędnej dzisiaj ekologicznej energii.