Wielkie odkrycia geograficzne – transport morski

Era wielkich odkryć geograficznych przypada na XV wiek. To wtedy odkrywcy dobijali statkami do nowych lądów.

Kolumb, Vasco da Gama czy Magellan to podróżnicy, o których uczymy się już na lekcjach historii. Odkryte przez nich nowe lądy, kontynentu miały znaczący wpływ na przebieg historii.

Oczywiście, żadne z tych odkryć nie byłoby możliwe, gdyby nie statki, czyli transport morski. Dzięki statkom, ich solidnej konstrukcji i wiedzy geograficznej podróżników, do Europy zaczęły napływać nowe produkty, ale i zwierzęta.

Podobnie jak dziś, przewożone były statkami – obecnie mamy przeznaczone do tego kontenerowce, które tonami transportują warzywa i owoce do poszczególnych krajów. Dzięki podróżom statkami w XV do Europy trafiły nowe warzywa do jedzenia, ale i uprawy.

Europejskie plantacje wzbogaciły się, nie tylko o nowe owoce, ale i poznały inne rodzaje upraw. Zwiększyła się tym samym liczba kupców, a handel kwitł.

Rozwijała się także konkurencja – kto miał taniej, ten sprzedawał.