Zespół wypalenia zawodowego

www.1loelblag.pl

Zespół wypalenia zawodowego to bardzo ważne pojęcie w dziedzinie psychologii społecznej. Często jest mylone ze stanem depresyjnym, co stanowi ryzyko podjęcia złego leczenia przez psychologów i psychiatrów.

Zespół wypalenia zawodowego charakteryzuje się ogólnym zmęczeniem, zarówno fizycznym jak i psychicznym związanym z pracą zawodową, spadkiem motywacji, narastającą niechęcią do swojej pracy, a nawet współpracowników. Ta choroba może się pojawić nie tylko wśród osób z długim stażem pracy, tak naprawdę może występować u każdego, niezależnie od przepracowanych lat.

Na zespół wypalenia zawodowego chorują przede wszystkim osoby wykonujące pracę umysłową, a powody, przez które może się pojawić mogą być zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Po pierwsze, praca dla dużych korporacji, nastawionych na wysokie wyniki i wydajność może doprowadzić do lęków przed ich niespełnieniem lub zwolnieniem.

W takich przypadkach istnieje zagrożenie mobbingu w miejscu pracy, który może stać się czynnikiem decydującym o wystąpieniu choroby. Po drugie, na zespół wypalenia zawodowego najczęściej zapadają osoby ambitne, nastawione na sukces, nerwowe.

układ odpornościowy