Zgoda na przetwarzanie danych w CV

Jednym z elementów, którego nie może zabraknąć w naszym Curriculum Vitae jest klauzula prawna, będąca zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli jej nie uwzględnimy w tekście i wyślemy dokument do naszego potencjalnego pracodawcy – z pewnością nie mamy szans na sukces. CV natychmiast trafi do kosza, gdyż nie spełniliśmy wymogów formalnych.

Podobnie jest, kiedy w treści zgody na przetwarzanie danych, popełniliśmy błąd, np. zamieszczając przedawnioną już formułę. “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.

08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U.

z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

)” – tak brzmi aktualna klauzula prawna. Powinniśmy zamieścić ją na końcu naszego dokumentu aplikacyjnego – zarówno w CV, jak i tworząc list motywacyjny. Zawsze o tym pamiętajmy, gdyż brak klauzuli prawnie nie pozwala pracodawcy użyć naszych danych osobowych.

www.goksadowne.pl